English Български

Заводът за третиране на твърди битови отпадъци - най-голямата гордост за Recycling Bulgaria

Към настоящият момент Заводът за третиране на твърди битови отпадъци край Варна е най-голямата гордост за ф-ма „Рисайклинг България”.

Заводът е собственост на  фирма „Екоинвест асетс” АД  и е единствената реална алтернатива за екологосъобразно третиране на отпадъците на град и Регион Варна.

Той работи ефективно от  2011г., като ежедневно приема отпадъците от града и курортните комплекси. Капацитетът му е 140 000 тона годишно.  Той е  първият в страната, който изпълнява изискванията на европейската Директива за депониране на отпадъците и е единственото съоръжение на територията на България на толкова високо ниво.

Заводът е изпълнен изключително професионално не само като мащаб, но и като последна дума на технологиите - всичко е автоматизирано. Проектът е много голям и много модерен, с шест подобекта - зала за доставка, зала за механична обработка, зала за зареждане на тунели, комплекс от тунели, биофилтърен комплекс с резервоари за вода и офисна сграда.

Избраната технология за преработка на отпадъците се основава на естествени физико-механични процеси, които не генерират замърсяване на околната среда с прах и вредни емисии. Технологията е на немската компания Eggersmann Anlagenbau Projekt, чиито представител за Бъргария е Recycling Bulgaria. Те са  водеща фирма в разработването и изграждането на инсталации за механично и биологично третиране на отпадъците на европейският пазар.

Цялата система и всички процеси в завода се управляват от централна система с подробна визуализация. Чрез нея  се регулира всеки параметър на механичната обработка и процеса на компостиране.

Основните предимства на технологията на завода във Варна са възможността за сепариране на смесено събраните битови отпадъци, което дава възможност за рециклиране на пластмаси, стъкло и хартиякато вторични суровини; възможност за оползотворяване на калоричната стойност на отпадъците чрез сепариране на модифицирани горива от отпадъци (RDF) и минимизране на обема и теглото на отпадъците чрез аеробно компостиране на биоразградимата част, с което се постига и стабилизиране на отпадъците преди депониране. Същевременно следва да се компостират разделно събрани биоразградими отпдъци, защото полученият компост ще може да се използва като подобрител на почвата. 

ОЩЕ НОВИНИ