English Български

Европа рециклира 70,4% от хартията си

Процентът на рециклиране на хартията в Европа нарасна на 70,4%, обяви ERPC (Европейският съвет за рециклирана хартия)

Информацията беше изнесена в годишния доклад на ERPC. Според него, общото количество събрана и рециклирана хартия запазва стабилни стойности от 58 милиона тона, същите като през предишните години. Налице е нарастване от 18 милиона тона от 1998 насам. Това е първата година, в която е увеличаването на процента на рециклирането е станало приоритет. След 2000 процентът на рециклиране на хартията е увеличен с 18%, отчасти благодарение на усилията на ERPC.

Новия доклад включва по-подробна информация от досега за количествата и частта от хартията, която се рециклира. Например, в момента броят европейски страни, в които се рециклира повече от 70% от хартията е 13. От членките на ЕС, в 12 държави все още се рециклират по-малко от 60% от използваната хартия. Това е индикация, че в Европа има допълнителен потенциал за увеличаване на рециклирането. Средния брой цикли на употреба, през които минават целулозните влакна е 3,4. Средната стойност в глобален мащаб е 2,4.

В допълнение към количествените подобрения са положени много усилия, насочени към използване на екологични разработки, които се рециклират по лесно. Друга цел е намаляването на технологичния отпадък. Сред взетите мерки са провеждането на изследвания, които да осигурят на рециклирането научна поддръжка, например въвеждане на система за оценяване на годността за рециклиране на продуктите, базирани на хартия.

Оригинала на статията можете да прочетете тук

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев

ОЩЕ НОВИНИ